Category Archives: وبلاگ

چرا باید از محافظ صوتی تصویری استفاده کنیم؟

محافظ صوتی تصویری یکی از ابزارهای کنترل ولتاژ کاربردی است و استفاده از آن به شدت پیشنهاد می شود. این ابزار بر سر ورودی جریان برق به وسایل صوتی تصویری، قرار می گیرد و به برق شهری متصل می شود. در صورت وجود نوسانات شدید در جریان برق، بلافاصله جریان ورودی به وسایل برقی را […]