فردان الکتریک به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ صنعت الکتریک کشور، اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدتی را برای خود تعریف کرده است. این اهداف بر اساس ماموریت و رویکردهای فردان در عرصه‌ی تولید و نیز صنعت کشور شکل گرفته‌اند و مبنای آن‌ها کیفیت بالای محصول، تولید استاندارد، رضایت مشتری و ارتقای فرآیندهای تولیدی است. فردان الکتریک بنا دارد در امتداد مسیر بلند و چندین ساله‌ی خود از یک تولیدکننده‌ی معتبر و شناخته شده در کشور فراتر برود و به‌عنوان برندی شاخص و برتر در صنعت الکتریک و بازارِ مصرف ایران به فعالیت خود ادامه دهد. سرفصل‌ها و معیارهای فردان الکتریک در این زمینه عبارتند از: توجه به فناوری‌های روز در صنعت الکتریک به‌روز رسانی خطوط تولید و محصولات با توجه به پیشرفت‌های صنعت توجه به نیازهای کشور در صنعت الکتریک ارتقای بخش‌های مختلف تولید بر اساس معیارهای زیست‌محیطی گسترش بازار در ابعاد کیفی و کمی همچنین توجه ویژه به بازارهای برون‌مرزی و توسعه‌ی تولید با هدف صادراتِ بیشتر یکی از چشم‌اندازهای فردان الکتریک است که همزمان با سایر موارد در پیشبرد این هدف نیز گام برمی‌دارد.